پست های ارسال شده در آدر سال 1392

آقایان مذاکره کننده،تحریم ها هسته ای نیست...

http://host16.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/290/ef2ccbbfa37de29017e9c2298e6f3fba867793.mp4   در صورت ادامه حمایت ایران از حزب الله و سوریه، تحریم ها کاهش نمی یابداین سخنان را جان کری در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

دیپلماسی با چاشنی نظامی...؟!

  http://host16.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/287/17520cb42bfb4e42a2e7ab25d2d0dd78860907.mp4   وزیر دفاع آمریکا به متحدان عرب خود این قول را داد که :آمریکا با چشمانی کاملا باز..؟!وارد قرارداد جدید هسته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.